KOMITET ORGANIZACYJNY


Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Sekretarz Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr med. Roman Topór-Mądry
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Sekretarz Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Dr med. Paweł Balsam
I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM
Dr n. med. Piotr Bandosz
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, GUM
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM
Dr n med. Magdalena Kozela
Katerda Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZW UJ CM
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM
Dr med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM

 

ORGANIZATORZY

 

Sekcja Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Firma Iwentarium