NAGRODY

Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018”
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej

przyznano:

Agnieszce Doryńskiej

za:

ZWIĄZEK FUNKCJI POZNAWCZYCH Z UMIERALNOŚCIĄ Z POWODU CHORÓB UKŁADU
KRĄŻENIA. WYNIKI POLSKIEJ CZĘŚCI BADANIA HEALTH, ALCOHOL AND PSYCHOSOCIAL
FACTORS IN EASTERN EUROPE (THE HAPIEE STUDY)
/Agnieszka Doryńska, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk/

 


Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018”
i Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej,
którego pierwszym autorem jest osoba w wieku ≤35 lat,

przyznano:

Maciejowi Furmanowi

za:

DEPRYWACJA MATERIALNA A WYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
I CZYNNIKÓW RYZYKA CHUK. BADANIE HAPIEE
/Maciej Furman, Magdalena Kozela, Agnieszka Doryńska, Andrzej Pająk/

 W Sesjach Plakatowych I, II, III, dyplomy zostały przyznane:

 

Sesja Plakatowa I:

Alicja Cicha-Mikołajczyk, Aleksandra Piwońska, Witold Śmigielski, Maria Polakowska

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE UMIERALNOŚCI Z POWODU ZAWAŁU SERCA W POLSCE: 2015 WZGLĘDEM 2000

 

Sesja Plakatowa II:

Agnieszka Olejnik, Anna Krzywonos-Zawadzka, Iwona Bil-Lula

BIAŁKO KLOTHO JAKO POTENCJALNY MARKER USZKODZENIA KOMÓREK SERCA W WYNIKU OSTREGO NIEDOKRWIENIA Z NASTĘPCZĄ REPERFUZJĄ – BADANIA WSTĘPNE

 

Sesja Plakatowa III:

Katarzyna Pawlak-Sobczak, Wojciech Drygas, Magdalena Kwaśniewska, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Małgorzata Pikala, Andrzej Pająk, Krystyna Kozakiewicz, Tomasz Zdrojewski, Andrzej Tykarski, Wojciech Bielecki

ZNAJOMOŚĆ PROFILAKTYKI CUKRZYCOWEJ NA PRZYKŁADZIE WIELOOŚRODKOWEGO BADANIA RANDOMIZOWANEGO – CZY MAMY DO CZYNIENIA ZE ZJAWISKIEM
PLURALISTYCZNEJ IGNORANCJI?

 


 

Gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo.